Pirre – Pirkanmaan restaurointialan työllistämishanke

 

Hankkeen toimintakausi oli 2.1.2015 - 31.12.2017. Hankkeen loppuraportti on tekeillä ja ilmestyy tälle sivulle vuoden 2018 alussa.

Kiitokset kaikille hankkeen parissa toimineille asiakkaille, viranomaisille sekä koulutusyhteistyöstä vastanneille!

Tarkoitus
Hankkeen tarkoituksena on lisätä korjausrakentamisen alan työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia, ammattitaitoa ja osaamista ja näin edistää heidän työllistymistään ja parantaa työhönsijoittumista Pirkanmaalla.
 
Hankkeen nimessä oleva rakennusrestaurointi tarkoittaa sitä, että rakennettua ympäristöä korjataan kiinnittäen erityisesti huomiota kohteen kulttuurihistoriallisiin arvoihin ja vanhaan rakennustapaan. Restauroinnissa käytetään perinteisiä materiaaleja ja käsityötapoja ekologisuus ja kestävä kehitys huomioon ottaen. Rakennusrestaurointi on sidoksissa enemmän tekijän asenteeseen kuin varsinaiseen ammattinimikkeeseen.
 
Säilyttävä korjausrakentaminen ei ole sidoksissa mihinkään tiettyyn aikakauteen tai perinnerakentamiseen vaan sillä tarkoitetaan kaikkea korjausrakentamista, missä pyritään säilyttämään rakennuksen alkuperäistä olemusta. Säilyttävä korjausrakentaminen on materiaalitehokasta ja sen avulla rakennusjätteen määrä työmaalla saadaan minimoitua.
 
Kohderyhmä
Hankkeen kohderyhmän muodostavat vähintään 500 päivää työttömyysetuutta työttömyyden perusteella saaneet ja muut avoimilta työmarkkinoilta pitkään poissa olleet (vähintään 12 kk) henkilöt, maahanmuuttajat, alle 30-vuotiaat nuoret ja osatyökykyiset.
 
Yhteistä kohderyhmään kuuluville on se, että  he ovat joko alan ammattilaisia tai heillä on ajatuksena siirtyä tulevaisuudessa työskentelemään erilaisissa tehtävissä säilyttävän korjausrakentamisen alalla.

 
 
Hankkeen toteutuskeinoja
  • Tarjotaan mahdollisuus työkokeiluun, harjoitteluun tai palkkatuettuun työhön henkilöille, joita korjausrakentamisen ala kiinnostaa, mutta joilla ei ole alan koulutusta tai kokemusta.
  • Tarjotaan mahdollisuus kartuttaa työelämän taitoja ja työkokemusta, jotta työllistyminen ns. vapaille työmarkkinoille olisi helpompaa.
  • Tuetaan alasta kiinnostuneita, jotta he voivat kouluttautua alalle erityisesti oppisopimuksen, aikuiskoulutuksen tai jatkokoulutuksen avulla.
  • Tarjotaan tukea oman koulutus- ja työpolun rakentamiseen. Varmistetaan, että kaikilla työnhakijoilla on kunnossa ja ajan tasalla mm. CV, portfolio, sähköposti ja taito käyttää sähköisiä työnhakumenetelmiä.
  • Itsensä työllistämiseen pyrkiville Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry tarjoaa mahdollisuuden liittyä yhdistyksen ylläpitämään osaajafoorumiin, jossa ammattilaiset voivat esitellä taitojaan potentiaalisille asiakkaille ja joka sisältää intranet-osion, jossa ammattilaiset voivat tehdä yhteisiä työtarjouksia ja keskustella ammatillisista asioista. (www.osaajafoorumi.fi)
  • Luodaan osuuskunta, johon voivat liittyä eri alojen ihmiset, jotka sitoutuvat säästävän korjausrakentamisen periaatteiden noudattamiseen. Osuuskunta voi toimia ponnahduslautana oman yrityksen perustamista aikoville, mutta se voi olla myös järkevä kanava tehdä töitä esim. aloilla, jotka ovat sesonkiluonteisia.
 
Viimeiset tarjolla olleet työpaikat:
Työkokeulupaikka - korjaustyöt
Työkokeilupaikka - Pispala-aiheisen arkiston järjestely ja päivittäminen
 
Heti kun yhdistysten palkkatukeen on jälleen mahdollisuus, voimme ottaa myös palkkatuella rakennushenkilöitä:
Rakennushenkilö - korjaustyöt
 
Rahoitustiedot
Hanketta rahoittaa Pirkanmaan TE-toimisto.
 
Hankkeen toteutusaika on 1.1.2015 – 31.12.2017, yhteensä kolme vuotta. Hankerahoitus päätetään vuodeksi kerrallaan.
 
Hankkeen toteutusalue on Pirkanmaa. Keskeinen toimintapiste on Rakennuskulttuurikeskus Piiru, entinen Uittoyhdistyksen talo Pispalassa, joka on nyt korjattavana ja johon ollaan luomassa korjausrakentamisen oppimisympäristöä. 
 
Yhteystiedot
Hankkeen hallinnointi ja henkilöstöasiat:
Irma Rantonen
puh: 050 562 2552
irma.rantonen [at] piiru.fi

Työnjohto Rakennuskulttuurikeskus Piiru:
Työnjohtaja Pertti Pulkki
puh: 040 5575049
pertti.pulkki (at) pispala.net

TE-toimiston ohjeistus asiakkaille:
Asiakkaiden tulisi ottaa Oma asioinnin kautta yhteydenottopyyntö ja kysyä työkokeilu/palkkatukimahdollisuutta, MIKÄLI sitä ei ole jo kirjattu työllistymissuunnitelmaan. Jos suunnitelma on jo ok ja ajan tasalla, niin silloin Pirre-hanke voi laittaa esim. työkokeilupaperit tulemaan. Jos asiakkaalla on vaikeuksia Oma asioinnin käytössä, voi soittaa valtakunnalliseen puhelinpalveluun (puh: 0295 025 500 ma - pe klo 9.00–16.15) ja sitä kautta jättää yhteydenottopyyntö. Molemmissa tapauksissa palvelulupaus on soittaa takaisin 0295-alkuisesta numerosta 5 arkipäivän kuluessa.
 

Rakennuskulttuurikeskus Piiru

Uittajankatu 10
33250 Tampere
Puh: 040 933 2661 (Varaosapankki)

Lähin parkkipaikka Mäkikadun päässä, Pispalan kirkkoa vastapäätä.
Bussit  8, 11, 13, 17, 26, 27, 28, 29, 36, 70, 72, 80 ja 85 kulkevat Pispalan valtatietä Tampereen Keskustorilta länteen. Lähimmät pysäkit Haulitornin (Ahjolan pysäkki) ja Pizzpalan grillin kohdalla (Pispalan torin pysäkki).