Rakennuskulttuurista työtä - työllisyyspoliittinen hanke

 

 

Tarkoitus

Rakennuskulttuurista työtä on työllistävä hanke, jonka tarkoituksena on parantaa korjausrakentamisen ja rakennuskulttuuriin laajemminkin liittyvien alojen työttömien työhakijoiden  työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista sekä edistää heidän työllistymistään.
 
Tavoitteena on tarjota työkokeilupaikka tai palkkatuettu työsuhde vuositasolla vähintään 50 henkilölle seuraavasti:
 
 • Palkkatuettu työ yht. 20 + henkilöä, joista vähintään puolet oppisopimuskoulutuksessa
 • Työkokeilu tai työelämänvalmennus 25 + henkilöä
 • Kotoutuja-asiakkaille suunniteltujen palvelujen tuottaminen, 5 + henkilölle
 • Lisäksi tuetaan itsensä työllistäviä löytämään verkostosta osuuskuntia, joihin voi liittyä sekä tarjotaan vertaistukea uuden yrityksen alkutaipaleelle.

Tavoitteena on, että suurin osa löytää muun ratkaisun kuin paluun työttömäksi työnhakijaksi.

Hankkeessa on samanaikaisesti n.16 henkilöä.

 

 

Kohderyhmä
 
-pitkään (väh 12 tai 24 kk) työttömänä olleet työttömät työnhakijat, yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet
 
-Nuoret, joilla ei ole ammatillista koulutusta tai joilla on osaamisen kehittämisen ja ohjauksen tarve
 
-Heikossa työmarkkinatilanteessa olevat kuten maahanmuuttajat, osatyökykyiset, mielenterveyskuntoutujat, lainrikkojataustaiset
 
-työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun TYP asiakkaat
 
-korjausrakennusalan kokemusta jo omaavat pitkään työttömänä olleet, jotka voivat jatkossa työllistää itsensä.
 
 
Hankkeen toteutuskeinoja
 • Työkokeilu ja palkkatukityö
  Hanke tarjoaa mahdollisuuden työkokeiluun tai palkkatukityöhön. Molempiin voidaan yhdistää työssäoppimista ja useimmat palkkatuella työllistetyt suorittavat opintoja oppisopimuksella.
 • Pienkoulutus
  Hanke järjestää omaa pienkoulutusta sen mukaan, millaisia henkilöitä hankkeen piirissä on ja millaista osaamista he tarvitsevat lisää. Pienkoulutukset ovat lyhytkursseja joko asiakkaan ammattitaitoon liittyen tai työnhakuvalmiuksiin liittyen. Kaikille yhteisiä n. kerran vuodessa järjestettäviä pienkoulutuksia ovat esim. ensiapu 1 -koulutus ja säilyttävän korjausrakentamisen periaatteet.
 • Työturvallisuuskortit
  hankitaan kaikille, sillä kortti on edellytys tehdä töitä rakennuskulttuuriyhdistyksen työmailla ja se on myös edellytys, että henkilöt voivat työllistyä jatkossa korjausrakentamisen alalle. Työturvallisuuskorttia tarvitaan myös muissa töissä kuin korjaustöissä. Muita korttikoulutuksia hankitaan sen mukaan, millaisissa töissä asiakkaat ovat ja mihin he ovat suuntautumassa hankkeen jälkeen. Korttikoulutukset hankitaan eri järjestäjiltä sen mukaan, missä koulutus on lähimpänä ja edullisimmin saatavilla mahdollisimman pian tarpeeseen nähden.
 • Työntekijän siirtäminen
  Hanke etsii yrityksiä, jotka voisivat tarvita työntekijöitä lähiaikoina. Yksi tapa tutustuttaa työntekijä ja työnantaja toisiinsa on siirtää työntekijä määräajaksi yritykseen töihin. Mikäli sopiva paikka löytyy ja työntekijä näkee, että siirtäminen edistää hänen tavoitteitaan, haetaan TE-toimistolta lupa työntekijän siirtämiseksi yritykseen. Tästä on erittäin hyviä kokemuksia Pirre-hankkeen ajoilta esim.  oppisopimuksessa, jossa hankkeella ei ollut tarjota kaikkia opintoihin liittyviä työtehtäviä.
 • Työntekijän pienimuotoisesta siirtämisestä on kyse silloin kun työntekijä tekee yhdistyksen tuottamiin palveluihin liittyvän keikkatyön esim. vetää yhdistyksen harrastuskurssin. Näiden työpanosten ansiosta saadut tulot käytetään työllistymisen edistämiseen ja yhdistyksen sääntöjen mukaiseen muuhun yleishyödylliseen toimintaan.
 • Vertaistuki
  Vertaistuki on aikaisemmista hankkeista siirtynyt hyväksi havaittu toimintamalli. Työmaalla pidetään säännöllisesti työmaapalavereita, jotka eivät ole pelkästään työn järjestelyyn liittyviä, vaan niissä pohditaan myös keinoja työllistyä ja niissä jaetaan hyviä käytäntöjä. Hankkeessa ei järjestetä erillisiä yksilö- tai ryhmäohjaustilaisuuksia tietyin väliajoin vaan asiakkaiden kanssa keskustellaan ajankohtaisista asioista aina tarvittaessa joko yksin tai pienryhmissä.
 • Mentorointi
  Hanke kehittää mentorointimallia vanhan mestari-kisälli-oppipoika -oppimismallin pohjalta. Työkokeilijalle, jolle ei ole vielä karttunut osaamista, etsitään työpariksi kokeneempi henkilö, joka voi käytännön tilanteissa olla esirmerkki ja kertoa, miten hän tekee asioita.  Mentorointimallin avulla voidaan jakaa ns. hiljaista tietoa paitsi työtekniikoista myös verkostoitumisesta ja asiakkaiden löytämisestä. Tärkeätä olisi löytää eri-ikäisiä pareja, jotta tiedon siirtymistä tapahtuisi perinteisistä työtavoista nuoremmalle polvelle ja toisaalta esim. nuorten omaksumat verkostoitumiskeinot tulisivat tutuiksi vanhemmille henkilöille.
Hanke tarjoaa työkokeilu- ja palkkatukimahdollisuuksia seuraavilta aloilta:
 • Säilyttävä korjausrakentaminen, rakentaminen, puusepäntyöt, hirsityöt
 • Neuvonta- ja ohjaustyö korjausrakentamisen ja muiden käsityöammattien osalta.
 • Pintakäsittelytyöt, maalaus, tapetointi, pinkopahvitus
 • Tiedotus, graafiset työt (nettisivujen ylläpito ja kehittäminen, uusien materiaalien tuottaminen)
 • Kiinteistönhoito ja kunnossapito, mm. Rajaportin saunan kiinteistö, Pirkanmaan rakennuskulttuurikeskus ja tulevat pilottikohteet
 • Kahvilanhoito, Rajaportin saunakahvila, mahdollinen Rakennuskulttuurikeskus Piirun kahvila Tapahtumien järjestelytyöt, Piirun koulutus- ja yleisötapahtumien järjestelytyöt, yhteishankkeet muiden pirkanmaalaisten yhdistysten ja yritysten kanssa
 • Tutkimus, dokumentointi, arkistointi ja raportointi sekä Piirussa että Pispalan kirjastoyhdistyksen ylläpitämässä kirjastossa
 • Kulttuuriympäristön hoitaja, erilaiset tehtävät Piirussa, Kurpitsatalolla ja Rajaportin saunalla
 • Rahoituskanavien hakeminen projekteille. Yhdistys hakee rahoitusta erilaisiin kulttuurihankkeisiin, joten hankkeen puolella voidaan treenata myös rahoituksen hankkimisen taitoja, jotta asiakkailla olisi mahdollisuus työllistyä yhdistyksen omiin tai muihin hankkeisiin, mikäli rahoitusta löytyy. Asiakkaat voivat myös kehitellä omia produktioita ja etsiä niihin rahoitusta.
 • Piirun toimintaa Rakennuskulttuurikeskuksena kehitetään koko ajan ja Piiruun on  tulossa näyttelyjä ja pieni kirjasto, joten niihin liittyviä tehtäviä on tulossa.
 
Rahoitustiedot
Hanketta rahoittaa Pirkanmaan TE-toimisto.
 
Hankkeen toteutusaika on 1.1.2018 – 31.12.2019, yhteensä kaksi vuotta. Hankerahoitus päätetään vuodeksi kerrallaan.
 
Hankkeen toteutusalue on Pirkanmaa. Keskeinen toimintapiste on Rakennuskulttuurikeskus Piiru, entinen Uittoyhdistyksen talo Pispalassa, joka on korjausrakentamisen oppimisympäristö. 
 
Yhteystiedot
Hankkeen hallinnointi ja henkilöstöasiat:
Katri Väänänen
puh: 044-0582770
katri.vaananen [at] piiru.fi

Työnjohto Rakennuskulttuurikeskus Piiru:
Työnjohtaja Keimo Ketvell
puh: 050 3008613
keimoketvell (at) gmail.com

TE-toimiston ohjeistus asiakkaille:
Asiakkaiden tulisi ottaa Oma asioinnin kautta yhteydenottopyyntö ja kysyä työkokeilu/palkkatukimahdollisuutta. Jos asiakkaalla on vaikeuksia Oma asioinnin käytössä, voi soittaa valtakunnalliseen puhelinpalveluun (puh: 0295 025 500 ma - pe klo 9.00–16.15) ja sitä kautta jättää yhteydenottopyyntö. Molemmissa tapauksissa palvelulupaus on soittaa takaisin 0295-alkuisesta numerosta 5 arkipäivän kuluessa.

Tampereen kaupungin työllisyyspalvelun asiakkaat ottavat yhteyttä OMA-valmentajaansa, jonka kanssa selvitetään työkokeilu/palkkatukimahdollisuus.
 

Rakennuskulttuurikeskus Piiru

Uittajankatu 10
33250 Tampere
Puh: 040 933 2661 (Varaosapankki)

Lähin parkkipaikka Mäkikadun päässä, Pispalan kirkkoa vastapäätä.
Bussit  8, 11, 13, 17, 26, 27, 28, 29, 36, 70, 72, 80 ja 85 kulkevat Pispalan valtatietä Tampereen Keskustorilta länteen. Lähimmät pysäkit Haulitornin (Ahjolan pysäkki) ja Pizzpalan grillin kohdalla (Pispalan torin pysäkki).