ENTISTÄ PAREMPI - korjausrakentamisillat - Tiivistelmät

ENTISTÄ PAREMPI - korjausrakentamisillat Vanhalla kirjastotalolla

Osa illoista on myös taltioitu videolle. Videot löytyvät videoarkistosta.

Tiivistelmät:

27.5.2014 Vanhojen talojen energiatehokkuus
Puhujat ja aiheet olivat: rakentamisen energianeuvoja Antero Mäkinen: Energiatehokas korjausrakentaminen, asumisen energianeuvoja Ilari Rautanen: Uusia tuulia määräyksissä, arkkitehti Harri Metsälä: Perinnerakennusten energiansäästö sekä restaurointikisällii Niko Palonen: Huokoinen puukuitulevy vanhassa rakennuksessa. Lisäksi aulassa oli pienimuotoinen näyttely, joka siirtyy Uittoyhdistyksen talolle. Ilta toteutettiin yhdessä ECO2-hankkeen kanssa.

Illasta ei ole kirjoitettu erillistä tiivistelmää, mutta illan esitykset löytyvät tästä:
Makinen.pdf
Rautanen.pdf
Metsala.pdf
Palonen.pdf

Harri Metsälä: Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen
Perinnerakennukset_ja_energiatehokas_korjaaminen_Opaskirja_Nro3_Metsala_web.pdf
Perinnerakennukset ja energiatehokas korjaaminen on sarjan kolmas julkaisu. ECO2-hanke on osallistunut selvityksen kustannuksiin 10 000 eurolla. ECO2 – Ekotehokas Tampere 2020 on Tampereen kaupungin hanke, jonka tavoitteena on kaupungin ilmastositoumusten toteuttaminen, vähähiilisen kaupunkikehityksen sekä ympäristöliiketoiminnan kehittäminen ja edelläkävijyys ilmastoasioissa.

24.4.2014 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto
Puhujana illassa oli Jari Ketola. Illasta ei ole tehty erillistä tiivistelmää, sillä Ketolan kirjoittama opas löytyy täältä nettisivuilta. Ilta eteni pitkälti oppaan pohjalta.
Painovoimaisen_ilmanvaihdon_kaytto_ja_huolto_Vanhan_rakennuksen_kunnostusopas_Nro2_Ketola_www.pdf

 

7.11.2013 Vanhojen talojen vakuuttaminen
Puhujina illassa olivat vakuutusjohtaja Veli-Pekka Kemppinen, If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:stä ja asiakaspäällikkö Marja Raittinen, Fenniasta.
Vanhan omakotitalon omistaja tai ostamista harkitseva voi olla epävarma vakuutustarjonnan edessä, etenkin, jos talossa on tekeillä korjaustöitä. Illan aikana etsittiin vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuinka rakennuksen vakuutusarvo määräytyy?
  • Kuinka vanhan ja uuden talon vakuutukset eroavat toisistaan?
  • Vaikuttaako rakennuksen suojelu vakuutukseen?
  • Mitä eroa on  täydestä hinnasta vakuuttamisella ja enimmäismäärästä vakuuttamisella?

Illan tiivistelmä
Lisätietoja vakuuttamiseen liittyvistä käsitteistä, kts. Veli-Pekka Kemppisen esitys: Suojelukohteiden_vakuuttaminen_netti.pdf

11.04.2013 Kuntoarviot ja korjaussuunnitelmat
Kuntoarvioihin liittyvistä käsitteistä ja niiden tekemisestä puhuivat Juha Kärkimaa Insinööritoimisto Kärkimaa Oy:stä ja Hannele Kuitunen Pirkanmaan maakuntamuseosta.
Konkreettisena esimerkkinä esiteltiin Uittoyhdistyksen talon kuistista tehty kuntoarvio ja korjaussuunnitelma, joka on ollut Heini Kaalamon Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen rakennusrestauroinnin lopputyön aiheena.
Illan tiivistelmä.
Kuntoarviot_Kaalamo.pdf - Kaalamon esitys

Hometalkoot.fi:n Tunnista ja tutki riskirakenne -opetusmateriaali nyt netissä:
http://uutiset.hometalkoot.fi/talkootiedot/koulutus-patevoityminen-ja-tutkimus/tunnista-ja-tutki-riskirakenne-opetusmateriaali.html

Kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön hoidon koulutuspäivässä 23.5.2013 Anu Laurila, Museovirasto, puhui erittäin havainnollisesti kuntotutkimuksista.
Kuntotutkimus ja sen merkitys korjaustyössä - Anu Laurila
Tämän linkin takaa löytyy päivän muut esitykset
Esitykset 23.5.2013

14.3.2013 Homeammattilaisena koira
Juuri päättyneestä homekoirahankkeesta kertoi Kosteus- ja hometalkoiden suunnittelija Karoliina Viitamäki ympäristöministeriöstä. Lisäksi paikalla olivat homekoirayrittäjä Jenna Knuutinen sekä ympäristöinsinööri Riitta Järvinen Tampereen ympäristöterveydestä.
Illan tiivistelmä.
Opas tilaajalle ja ohjaajalle ovat ladattavissa netistä osoitteessa:
http://uutiset.hometalkoot.fi/talkootiedot/talkoissa-nikkaroitua.html
Homekoiraohjeet.pdf - Karoliina Viitamäen esitys

17.1.2013 Lämpöeristäminen ja kosteusongelmat
Arkkitehti Outi Palttala on erikoistunut säilyttävään korjausrakentamiseen sekä ekologiseen uudisrakennustapaan. Hän kävi läpi vanhan rakennuksen rakenteita kosteustasapainon kannalta, millaisia ovat yleisimmät kosteusongelmat ja kuinka niitä voidaan välttää.
Lämpöeristäminen ja kosteusongelmat

29.11.2012 Kolmiorimahuopakate - Uittoyhdistyksen talon korjaaminen
Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry on ottanut suuren haasteen vastaan ja on korjaamassa Uittoyhdistyksen taloa Pispalassa. Tavoitteena on, että sinne tulee Rakennuskulttuurikeskus. Ensimmäisenä tehtävänä oli vuotavan katon korjaaminen. Korjaustöistä kertoivat arkkitehti Harri Metsälä ja rakennusrestaurointia opiskeleva Marja Lammentausta.
Kolmiorimahuopakate - Uittoyhdistyksen talon korjaaminen

15.11.2012 Rintamamiestalo korjauskohteena
Arkkitehti Leena Mäkelä valaisi aikakautta, jolloin purueristeiset talot yleistyivät. Aidon rintamamiestalon omistaja Outi Asikainen Nokialta kertoi omasta taloprojektistaan. Mitä on korjattu, miksi ja mitä seuraavaksi.
Rintamamiestalojen aikakausi - Leena Mäkelä
Villasukkatalo - Outi Asikainen

25.10.2012 Hirsikehikon siirtäminen asuinrakennukseksi

Niko Palonen kertoi yleisesti hirsirakennusten siirtämisen perusperiaatteita sekä esitteli oman kohteensa työtapoineen, materiaaleineen ja rakenteineen.  Palonen on koulutukseltaan rakennuskonservaattori, restaurointirakentaja sekä restaurointikisälli. Hän on toiminut muun muassa Vanhan Rauman neuvonta-arkkitehtina ja puurakennusten restauroinnin opettajana Nakkilan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa.
hirsikehikko_Palonen30.pdf

12.4.2012 Kylätalot kuntoon
Kylätalot kuntoon -projektin päätöstilaisuudessa puhuivat Anneli Halme (TAMK) ja Matti Pollari (Ekokumppanit Oy) projektin etenemisestä. Illan aikana esiteltiin Lantulan kylätalon ja Västilän Voimantalon kunnostustöistä.  Tiivistelmän on koonnut Marianna Laiho.

29.3.2012 Hirsitalon korjaustyöt – Simolan talo
Simolan talossa tehdyistä töistä kertovat perinnerakennusmestari Tapani Koiranen Pirkanmaan maakuntamuseosta, rakennusrestaurointiartesaani Ritva Ruponen Kamarikorjaamosta ja Simolan talon omistaja ja korjaaja Jussi Maaniitty. Tiivistelmän on koonnut Marianna Laiho.

13.3.2012 Suojeltu talo kodiksi - annikinkadun kortteli
Mitä pitää tietää, kun korjaa suojeltua taloa? Millaisia riskejä hanke sisältää? Mikä tuo iloa? Milloin museovirasto astuu kuvaan mukaan? Vastaajina Annikinkadun korttelin asukas Marko Ulvila, suunnittelutyöstä vastaava arkkitehti Hanna Lyytinen sekä rakennustutkija Hannele Kuitunen Pirkanmaan maakuntamuseosta. Tiivistelmän koonnut Marianna Laiho.