Korjattuja rakennuksia

Tälle sivulle kootaan esimerkkejä korjatuista taloista. Nämä eivät ole sellaisia esimerkillisiä malleja, joita kaikkien täytyy noudattaa, sillä jokainen talo on erilainen ja oma yksilönsä. Näiden esimerkkien avulla voi hahmottaa, mitä muut ovat tehneet ja millaisia hyviä ja huonoja yllätyksiä korjausten yhteydessä voi paljastua. Tälle sivulle kootaan myös ENTISTÄ PAREMPI -korjausrakentamisiltojen satoa.

Ikkunoiden korjaus Uittoyhdistyksen talolla
Uittoyhdistyksen talon ikkunoiden kunnostuksessa periaattena on säilyttävä korjaus. Ikkunoista vaihdetaan vain lahonneet tai särkyneet osat, mutta muuten kaikki ruudut, helat ja puuosat huolletaan ja palautetaan takaisin omalle paikalleen. Rakennuskonservaattori Heli Hietamäki kertoo tässä, kuinka kaikki tehtiin.

Ikkunankorjausvideo
Rakennuskonservaattori Laura Salli opastaa puupokaisen ikkunan kunnostuksessa pohjatöistä pintakäsittelyyn. Korjauksen kohteena Rakennuskulttuuritalo Toivon ikkunat.

Ikkkunan kunnostus ja maalaus
Jouni Uunila / Uulatuote Oy kertoo mm., milloin ikkunalle riittää huoltomaalaus ja milloin perusteellisempi käsittely on tarpeellinen. Jouni esittelee myös työvälineitä.

Sateelta suojaan
Syksy tulee ja sateet ja myrskyt sen mukana. Miten suojata keskeneräinen rakennus? Haastateltavana Pirkanmaan maakuntamuseon perinnerakennusmestari Tapani Koiranen.

Hirsikehikon siirtäminen asuinrakennukseksi - konservaattori Niko Palonen
hirsikehikko_Palonen30.pdf
Hirsikehikon siirtäminen on aina uudisrakentamista. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vaikka hirsirakennus pystytettäisiinkin perinteisin menetelmin ja materiaalein, niin sitä käsitellään rakennusvalvontaviranomaisten silmissä uudisrakennuksena. Konservaattori Niko Palonen kertoo, miten hirsikehikon siirtäminen onnistuu.

Ympäristöministeriön asetus tuli voimaan 1.9.2013. Linkin takaa lisätietoja soveltamisesta.

ENTISTÄ PAREMPI -korjausrakentamisillat Vanhalla kirjastotalolla alkoivat keväällä 2012. Iltojen aiheet ovat vaihdelleet hirsitalon siirrosta lämpöeristämiseen ja kosteusongelmiin. Iltojen periaatteena on, että aiheesta puhuu asiantuntija yleisellä tasolla ja lisäksi esitellään konkreettinen korjauskohde, jossa on tehty illan aiheen mukaisia korjauksia. Jokaisesta illasta on tehty tiivistelmä, jotta aiheeseen pääsevät tutustumaan myös ne, jotka eivät päässeet paikalle. Projektin päätyttyä iltoja järjestää PIrkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry.
Tiivistelmät