PiPa - Piirun verran Parempaa

Piirun verran Parempaa eli tuttavallisesti PiPa-hanke aloitti 1.1.2021 jatkaen Raku - Rakennuskulttuurista työtä-hankkeen jalanjäljillä.
Hankkeen tavoitteena on vuonna / vuosina 2021 - 2023 tarjota työkokeilupaikka tai palkkatuettu työsuhde vähintään 150 henkilölle.

Hankkeen kohderyhmänä ovat TE-toimistossa vähintään 12 kuukautta tai yli 24 kuukautta työttömänä olleet työttömät, joiden työttömyys on vaarassa pitkittyä yli 12 kuukauden; nuoret, joilla on osaamisen kehittämisen ja ohjauksen tarve; heikossa työmarkkinatilanteessa olevat; korjausrakentamisen kokemusta jo omaavat tai koulutuksen siihen saaneet Pitkään (vähintään 12 tai 24 kk) työttömänä olleet, jotka voivat jatkossa työllistää itsensä.

Hankkeessa ei ole eritelty, mitä tehtäviä tehdään palkkatuettuna tai työkokeiluna. Henkilön oma tausta ja osaaminen ovat vaikuttavina tekijöinä työtehtäviä annettaessa. Monet aloittavat hankkeessa työkokeilun avulla, osa henkilöistä otetaan suoraan palkkatuelle.
Mikäli henkilöllä on erityistaitoja tai halua erikoistua tiettyyn osa-alueeseen, on mahdollista räätälöidä hänelle uusi työnkuva. Yhdistävä tekijä eri alojen välillä on rakennetun kulttuuriympäristön vaaliminen ja hoitaminen.

Mitä hankkeessa voisit mahdollisesti tehdä?

Alla on lueteltu ammatteja, joita hankkeessa on vaihtelevasti tarjolla. Mikäli henkilöllä on erityistaitoja tai halua erikoistua tiettyyn osa-alueeseen, on mahdollista räätälöidä täysin uusi työnkuva. Yhdistävä tekijä eri alojen välillä on rakennetun kulttuuriympäristön vaaliminen, hoitaminen, korjaaminen ja huoltaminen.

• Korjausrakentaja: säilyttävä korjausrakentaminen, rakentaminen, puusepäntyöt, hirsityöt
   - Kivi- ja savirakentaminen sekä korjaaminen
• Rakennusneuvoja: neuvonta- ja ohjaustyö korjausrakentamisen ja muiden alan kädentaitojen osalta
• Pintakäsittelijä: maalaus, tapetointi, pinkopahvitus
• Tiedottaja/Graafikko: tiedotus-, graafiset ja markkinointiviestinnän työt (verkko- ja facebooksivujen ylläpito sekä kehittäminen, uusien materiaalien tuottaminen sekä muut markkinointikanavien hyödyntäminen)
• Kiinteistönhoitaja: kiinteistönhoito ja kunnossapito - yhdistyksen omassa hallinnassa olevat tilat
• Kahvilatyöntekijä: Rajaportin saunakahvila ja Tahmelan Huvilan kahvio
• Tapahtumakoordinaattori: toiminnan suunnittelu- ja järjestelytyöt, koulutus- ja yleisötapahtumien järjestelytyöt Piirulla, Tahmelan Huvilalla, Pispalan kirjastolla sekä yhteishankkeet muiden pirkanmaalaisten yhdistysten ja yritysten kanssa
• Dokumentoija: tutkimus, dokumentointi, arkistointi ja raportointi sekä Piirussa, Tahmelan Huvilalla että Pispalan kirjastoyhdistyksen ylläpitämässä kirjastossa
• Kulttuuriympäristön hoitaja: erilaiset piha- ym. tehtävät Piirussa, Tahmelan huvilalla, Kurpitsatalolla ja Rajaportin saunalla.

Hankkeen toteutuskeinoja

Työkokeilu ja palkkatukityö

Hanke tarjoaa mahdollisuuden työkokeiluun tai palkkatukityöhön. Molempiin voidaan yhdistää työssäoppimista, ja monet palkkatuella työllistetyt suorittavat opintoja oppisopimuksella.

Pienkoulutus

Hanke järjestää omaa pienkoulutusta sen mukaan, millaisia henkilöitä hankkeen piirissä on, ja millaista osaamista he tarvitsevat lisää. Pienkoulutukset ovat lyhytkursseja joko asiakkaan ammattitaitoon tai työnhakuvalmiuksiin liittyen. Eräs esimerkki hankkeessa järjestettävästä pienkoulutuksesta on säilyttävän korjausrakentamisen periaatteet -pienkoulutus.

Työturvallisuuskortit

hankitaan kaikille, sillä kortti on edellytys tehdä töitä rakennuskulttuuriyhdistyksen työmailla, ja edellytys myös sille, että henkilöt voivat jatkossa työllistyä korjausrakentamisen alalle. Työturvallisuuskorttia tarvitaan myös muissa töissä kuin korjaustöissä. Muita korttikoulutuksia hankitaan sen mukaan, millaisissa töissä asiakkaat ovat ja mihin he ovat suuntautumassa hankkeen jälkeen. Korttikoulutukset hankitaan eri järjestäjiltä sen mukaan, missä koulutus on lähimpänä ja edullisimmin saatavilla mahdollisimman pian tarpeeseen nähden.

Työntekijän siirtäminen

Hanke etsii yrityksiä, jotka voisivat tarvita työntekijöitä lähiaikoina. Yksi tapa tutustuttaa työntekijä ja työnantaja toisiinsa on siirtää työntekijä määräajaksi yritykseen töihin. Mikäli sopiva paikka löytyy ja työntekijä näkee, että siirtäminen edistää hänen tavoitteitaan, haetaan TE-toimistolta lupa työntekijän siirtämiseksi yritykseen. Tästä on erittäin hyviä kokemuksia Pirre-hankkeen ajoilta esim. oppisopimuksessa, jossa hankkeella ei ollut tarjota kaikkia opintoihin liittyviä työtehtäviä.
Työntekijän pienimuotoisesta siirtämisestä on kyse silloin, kun työntekijä tekee yhdistyksen tuottamiin palveluihin liittyvän keikkatyön, esim. vetää yhdistyksen harrastuskurssin. Näiden työpanosten ansiosta saadut tulot käytetään työllistymisen edistämiseen ja yhdistyksen sääntöjen mukaiseen muuhun yleishyödylliseen toimintaan.

Vertaistuki

Vertaistuki on aiemmista hankkeista siirtynyt ja hyväksi havaittu toimintamalli. Työmaalla pidetään säännöllisesti työmaapalavereita, jotka eivät ole pelkästään työn järjestelyyn liittyviä palavereita, vaan niissä pohditaan myös keinoja työllistyä ja jaetaan hyviä käytäntöjä. Hankkeessa ei järjestetä erillisiä yksilö- tai ryhmäohjaustilaisuuksia tietyin väliajoin, vaan asiakkaiden kanssa keskustellaan ajankohtaisista asioista aina tarvittaessa joko yksin tai pienryhmissä.

Mentorointi

Hanke kehittää mentorointimallia vanhan mestari-kisälli-oppipoika -oppimismallin pohjalta. Työkokeilijalle, jolle ei ole vielä karttunut osaamista, etsitään työpariksi kokeneempi henkilö, joka voi käytännön tilanteissa toimia esimerkkinä ja kertoa, miten hän tekee asioita. Mentorointimallin avulla voidaan jakaa ns. hiljaista tietoa paitsi työtekniikoista, myös verkostoitumisesta ja asiakkaiden löytämisestä. Tärkeää olisi löytää eri-ikäisiä pareja, jotta tietoa perinteisistä työtavoista siirtyisi nuoremmalle polvelle, ja toisaalta esim. nuorten omaksumat verkostoitumiskeinot tulisivat tutuiksi vanhemmille henkilöille.
 
Rahoitus
 
Hanketta rahoittaa Pirkanmaan TE-toimisto.
PiPa-hanke on suunniteltu kolmivuotiseksi (2021-2023). Hankerahoitus päätetään vuodeksi kerrallaan.
Hankkeen toteutusalue on Pirkanmaa. Keskeinen toimintapiste on Rakennuskulttuurikeskus Piiru,
Pispalassa sijaitseva entinen Uittoyhdistyksen talo, joka on korjausrakentamisen oppimisympäristö. 

Yhteystiedot

Projektipäällikkö 
Katja Wallenius
puh: 050 471 5250
katja@piiru.fi
 
työnjohtaja
Santtu Virta
puh. 050 0804854
santos.virta@gmail.com
Santulle puhelinaika perjantaisin klo 11-13.
 
Työnjohtaja 
Keimo Ketvell
puh: 050 300 8613
keimoketvell@piiru.fi