Rakennuskulttuurista työtä - työllisyyspoliittinen hanke

 
Rakennuskulttuurista Työtä hanke TampereellaTE-palvelut logo
 

Hankkeen kautta juuri nyt avoinna
olevat paikat (päivitetty 25.2.2020):

Kaikissa paikoissa yhteyshenkilönä Saara Pakaslahti (Raku-hankkeen hallinnointi ja henkilöstöasiat). Vapaamuotoisen hakemuksen/ja tai ansioluettelon tehtävään sekä mahdolliset lisätiedustelut voi lähettää saara.pakaslahti(a)piiru.fi
 
Tahmelan Huvilalla työkokeilu-/palkkatukipaikkoja kahvilatyöntekijöille:
Yhteisö- ja kulttuurikeskus Tahmelan Huvilan kahvilassa on avoinna kahvilatyöntekijän työkokeilupaikkoja. (HUOM: työkokeilujakson jälkeen on mahdollisuus myös palkkatukityöhön, mikäli henkilöllä on oikeus 100-prosenttiseen palkkatukeen yhdistyksen palkkaamana.) Aiempi kokemus ja/tai koulutus esimerkiksi ravintola- ja cateringalalta ovat eduksi, mutta tärkeintä on oikea asenne - motivaatio työskennellä yhdessä muiden kanssa, oppia uutta sekä palvella Tahmelan Huvilan kävijöitä. Tahmelan Huvilaa (ent. Tahmelan Monitoimitalo/A-Kilta) ylläpitää ja kehittää Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry. Lisätietoja Tahmelan Huvilasta:  https://www.facebook.com/tahmelanhuvila/
 
 
Rakennuskulttuurikeskus Piirussa toimistoassistentin työkokeilu-/palkkatukityöpaikka:

Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry:n Rakennuskulttuurista työtä -hankkeen kautta on tarjolla toimistoassistentin työkokeilu-/palkkatukityöpaikka. Toimistoassistentin tehtäviin kuuluu muun muassa avustavaa taloushallintoa sekä päivittäisten, niin sanottujen juoksevien asioiden hoitamista.

Olet tarkka, oma-aloitteinen ja toimeen tarttuva persoona, joka nauttii, kun saa pitää langat hyppysissään ja rutiinit rullaamassa. Sinulla on hyvät tietotekniset taidot sekä sosiaaliset taidot – myös huumorintajua. Viihdyt monipuolisessa työyhteisössä, jossa yksikään päivä ei ole samanlainen. Arvostamme aiempaa kokemusta ja/tai koulutusta esimerkiksi toimistotyöntekijän tai sihteerin tehtävistä. Eduksesi katsomme myös, jos rakennetun kulttuuriympäristön vaaliminen sekä säilyttävään korjausrakentamiseen liittyvän osaamisen edistäminen sopivat arvoihisi.

Kaiken toimintamme ydin on Rakennuskulttuurikeskus Piiru, Pispalassa sijaitseva entinen Uittoyhdistyksen talo, joka on korjausrakentamisen pysyvä oppimisympäristö. Toinen keskeinen toimintapaikkamme on yhteisö- ja kulttuurikeskus Tahmelan Huvila, jonka toimintaa Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ylläpitää ja kehittää. 

Ajatuksena on, että työ ja hanke tukevat tehtävään valittavan henkilön työllistymiseen tai kouluttautumiseen liittyviä tavoitteita. Tehtävään valittavalla henkilöllä tulee olla oikeus 100-prosenttiseen palkkatukeen yhdistyksen palkkaamana. Aloitus työkokeilun kautta.

 

Mediasuunnittelijan työkokeilu-/palkkatukityöpaikka:
Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry:n Rakennuskulttuurista työtä -hankkeen kautta on tarjolla mediasuunnittelijan työkokeilu-/palkkatukityöpaikka. Mediasuunnittelijan tehtäviin kuuluu muun muassa yhdistyksen toimintaan sekä tapahtumiin liittyvän markkinointi- ja tiedotusmateriaalin (esim. ilmoitusten, esitteiden ja julisteiden sekä www-sivujen päivitysten sekä some-päivitysten) suunnittelua ja toteuttamista. Tehtävänkuva voi sisältää myös sisällöntuotantoon, eli kirjoittamiseen ja tekstin editointiin liittyvää työtä.
 
Olet oma-aloitteinen ja toimeen tarttuva persoona, joka nauttii, kun saa toteuttaa luovuuttaan monipuolisessa yhdistys- ja yritystoimijoiden verkostossa. Arvostamme aiempaa kokemusta ja/tai koulutusta esimerkiksi graafiseen suunnitteluun, tiedottamiseen tai markkinointiviestintään liittyvistä tehtävistä. Lisäksi saat plussaa www-osaamisesta (käytössämme on Drupal-järjestelmä).
 
Eduksesi katsomme myös, jos rakennetun kulttuuriympäristön vaaliminen sekä säilyttävään korjausrakentamiseen liittyvän osaamisen edistäminen sopivat arvoihisi. Toimintamme ydin on Rakennuskulttuurikeskus Piiru, Pispalassa sijaitseva entinen Uittoyhdistyksen talo, joka on korjausrakentamisen pysyvä oppimisympäristö. Toinen keskeinen toimintapaikkamme on yhteisö- ja kulttuurikeskus Tahmelan Huvila, jonka toimintaa Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ylläpitää ja kehittää. 
 
Ajatuksena on, että työ ja hanke tukevat tehtävään valittavan henkilön työllistymiseen tai kouluttautumiseen liittyviä tavoitteita. Tehtävään valittavalla henkilöllä tulee olla oikeus 100-prosenttiseen palkkatukeen yhdistyksen palkkaamana. Aloitus työkokeilun kautta.


Hankkeen tarkoitus

Rakennuskulttuurista työtä on työllistävä hanke, jonka tarkoituksena on parantaa korjausrakentamiseen ja rakennuskulttuuriin laajemminkin liittyvien alojen työttömien työnhakijoiden työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista sekä edistää heidän työllistymistään.
 
Tavoitteena on tarjota työkokeilupaikka tai palkkatuettu työsuhde vuositasolla vähintään 55 henkilölle seuraavasti:
Palkkatuettu työ yht. 25 + henkilöä, joista vähintään puolet oppisopimuskoulutuksessa
Työkokeilu tai työelämävalmennus 25 + henkilöä
Kotoutuja-asiakkaille suunniteltujen palvelujen tuottaminen, 5 + henkilölle
Lisäksi tuetaan itsensä työllistäviä löytämään verkostosta osuuskuntia, joihin voi liittyä, sekä tarjotaan vertaistukea uuden yrityksen alkutaipaleelle.
 
Tavoitteena on, että suurin osa löytää muun ratkaisun kuin paluun työttömäksi työnhakijaksi. Hankkeessa on samanaikaisesti noin 16 henkilöä.
Kohderyhmät
 • pitkään (väh. 12 tai 24 kk) työttömänä olleet työttömät työnhakijat, yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet
 • nuoret, joilla ei ole ammatillista koulutusta tai joilla on osaamisen kehittämisen ja ohjauksen tarve
 • heikossa työmarkkinatilanteessa olevat kuten maahanmuuttajat, osatyökykyiset, mielenterveyskuntoutujat, lainrikkojataustaiset
 • työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) asiakkaat
 • korjausrakennusalan kokemusta jo omaavat pitkään työttömänä olleet, jotka voivat jatkossa työllistää itsensä.
 
 

Hankkeen toteutuskeinoja

Työkokeilu ja palkkatukityö

Hanke tarjoaa mahdollisuuden työkokeiluun tai palkkatukityöhön. Molempiin voidaan yhdistää työssäoppimista, ja monet palkkatuella työllistetyt suorittavat opintoja oppisopimuksella.

Pienkoulutus

Hanke järjestää omaa pienkoulutusta sen mukaan, millaisia henkilöitä hankkeen piirissä on, ja millaista osaamista he tarvitsevat lisää. Pienkoulutukset ovat lyhytkursseja joko asiakkaan ammattitaitoon tai työnhakuvalmiuksiin liittyen. Eräs esimerkki hankkeessa järjestettävästä pienkoulutuksesta on säilyttävän korjausrakentamisen periaatteet -pienkoulutus.

Työturvallisuuskortit

hankitaan kaikille, sillä kortti on edellytys tehdä töitä rakennuskulttuuriyhdistyksen työmailla, ja edellytys myös sille, että henkilöt voivat jatkossa työllistyä korjausrakentamisen alalle. Työturvallisuuskorttia tarvitaan myös muissa töissä kuin korjaustöissä. Muita korttikoulutuksia hankitaan sen mukaan, millaisissa töissä asiakkaat ovat ja mihin he ovat suuntautumassa hankkeen jälkeen. Korttikoulutukset hankitaan eri järjestäjiltä sen mukaan, missä koulutus on lähimpänä ja edullisimmin saatavilla mahdollisimman pian tarpeeseen nähden.

Työntekijän siirtäminen

Hanke etsii yrityksiä, jotka voisivat tarvita työntekijöitä lähiaikoina. Yksi tapa tutustuttaa työntekijä ja työnantaja toisiinsa on siirtää työntekijä määräajaksi yritykseen töihin. Mikäli sopiva paikka löytyy ja työntekijä näkee, että siirtäminen edistää hänen tavoitteitaan, haetaan TE-toimistolta lupa työntekijän siirtämiseksi yritykseen. Tästä on erittäin hyviä kokemuksia Pirre-hankkeen ajoilta esim. oppisopimuksessa, jossa hankkeella ei ollut tarjota kaikkia opintoihin liittyviä työtehtäviä.
Työntekijän pienimuotoisesta siirtämisestä on kyse silloin, kun työntekijä tekee yhdistyksen tuottamiin palveluihin liittyvän keikkatyön, esim. vetää yhdistyksen harrastuskurssin. Näiden työpanosten ansiosta saadut tulot käytetään työllistymisen edistämiseen ja yhdistyksen sääntöjen mukaiseen muuhun yleishyödylliseen toimintaan.

Vertaistuki

Vertaistuki on aiemmista hankkeista siirtynyt ja hyväksi havaittu toimintamalli. Työmaalla pidetään säännöllisesti työmaapalavereita, jotka eivät ole pelkästään työn järjestelyyn liittyviä palavereita, vaan niissä pohditaan myös keinoja työllistyä ja jaetaan hyviä käytäntöjä. Hankkeessa ei järjestetä erillisiä yksilö- tai ryhmäohjaustilaisuuksia tietyin väliajoin, vaan asiakkaiden kanssa keskustellaan ajankohtaisista asioista aina tarvittaessa joko yksin tai pienryhmissä.

Mentorointi

Hanke kehittää mentorointimallia vanhan mestari-kisälli-oppipoika -oppimismallin pohjalta. Työkokeilijalle, jolle ei ole vielä karttunut osaamista, etsitään työpariksi kokeneempi henkilö, joka voi käytännön tilanteissa toimia esimerkkinä ja kertoa, miten hän tekee asioita. Mentorointimallin avulla voidaan jakaa ns. hiljaista tietoa paitsi työtekniikoista, myös verkostoitumisesta ja asiakkaiden löytämisestä. Tärkeää olisi löytää eri-ikäisiä pareja, jotta tietoa perinteisistä työtavoista siirtyisi nuoremmalle polvelle, ja toisaalta esim. nuorten omaksumat verkostoitumiskeinot tulisivat tutuiksi vanhemmille henkilöille.

Hanke tarjoaa työkokeilu- ja palkkatukimahdollisuuksia seuraavilta aloilta:

 • Säilyttävä korjausrakentaminen, rakentaminen, puusepäntyöt, hirsityöt
 • Neuvonta- ja ohjaustyö korjausrakentamisen ja muiden käsityöammattien osalta
 • Pintakäsittelytyöt, maalaus, tapetointi, pinkopahvitus
 • Tiedotus, graafiset työt (nettisivujen ylläpito ja kehittäminen, uusien materiaalien tuottaminen)
 • Kiinteistönhoito ja kunnossapito, mm. Rajaportin saunan kiinteistö, Rakennuskulttuurikeskus Piiru ja tulevat pilottikohteet
 • Kahvilanhoito, Rajaportin saunakahvila, mahdollinen Rakennuskulttuurikeskus Piirun kahvila, tapahtumien järjestelytyöt, Piirun koulutus- ja yleisötapahtumien järjestelytyöt, yhteishankkeet muiden pirkanmaalaisten yhdistysten ja yritysten kanssa
 • Tutkimus, dokumentointi, arkistointi ja raportointi sekä Piirussa että Pispalan kirjastoyhdistyksen ylläpitämässä kirjastossa
 • Kulttuuriympäristön hoitaja, erilaiset tehtävät Piirussa, Kurpitsatalolla ja Rajaportin saunalla
 • Rahoituskanavien hakeminen projekteille. Yhdistys hakee rahoitusta erilaisiin kulttuurihankkeisiin, joten hankkeen puolella voidaan treenata myös rahoituksen hankkimisen taitoja, jotta asiakkailla olisi mahdollisuus työllistyä yhdistyksen omiin tai muihin hankkeisiin, mikäli rahoitusta löytyy. Asiakkaat voivat myös kehitellä omia produktioita ja etsiä niihin rahoitusta.
 • Piirun toimintaa Rakennuskulttuurikeskuksena kehitetään koko ajan, ja Piiruun on tulossa näyttelyjä sekä pieni kirjasto, joten myös niihin liittyviä tehtäviä on tulossa.

Rahoitustiedot

Hanketta rahoittaa Pirkanmaan TE-toimisto.
1.1.2018 alkanut hanke on suunniteltu kolmivuotiseksi (2018-2020). Hankerahoitus päätetään vuodeksi kerrallaan.
Hankkeen toteutusalue on Pirkanmaa. Keskeinen toimintapiste on Rakennuskulttuurikeskus Piiru, Pispalassa sijaitseva entinen Uittoyhdistyksen talo, joka on korjausrakentamisen oppimisympäristö. 

Yhteystiedot

Hankkeen hallinnointi ja henkilöstöasiat:
Saara Pakaslahti
puh: 050 471 5250
saara.pakaslahti(at)piiru.fi
 
Työnjohto Rakennuskulttuurikeskus Piiru:
Työnjohtaja Keimo Ketvell
puh: 050 300 8613
keimoketvell(at)gmail.com

TE-toimiston ohjeistus asiakkaille:

Asiakkaiden tulisi tehdä yhteydenottopyyntö TE-palveluiden Oma asioinnin kautta ja kysyä mahdollisuutta työkokeiluun ja palkkatukeen. Jos asiakkaalla on vaikeuksia Oma asioinnin käytössä, voi soittaa valtakunnalliseen puhelinpalveluun (puh: 0295 025 500 ma-pe klo 9–16.15) ja jättää sitä kautta yhteydenottopyynnön. Molemmissa tapauksissa palvelulupaus on soittaa takaisin 0295-alkuisesta numerosta 5 arkipäivän kuluessa.
 
Rakennuskulttuurikeskus Piiru
Uittajankatu 10
33250 Tampere
puh: 050 461 0106
 
Lähin parkkipaikka Mäkikadun päässä, Pispalan kirkkoa vastapäätä.
Bussit  8, 11, 13, 17, 26, 27, 28, 29, 36, 70, 72, 80 ja 85 kulkevat Pispalan valtatietä Tampereen Keskustorilta länteen. Lähimmät pysäkit Haulitornin (Ahjolan pysäkki) ja Pizzpalan grillin kohdalla (Pispalan torin pysäkki).