Tiivistelmä Homeammattilaisena koira

Entistä parempi - korjausrakentamisilta 14.3.2013 Vanhan kirjastotalon musiikkisali (3.krs), Keskutori 4, Tampere.

Puhujina Kosteus- ja hometalkoiden suunnittelija Karoliina Viitamäki ympäristöministeriöstä,  ympäristöinsinööri Riitta Järvinen Tampereen kaupungin ympäristöterveydestä ja homekoirayrittäjä Jenna Knuutinen.

Homeammattilaisena koira

Jo epäilyskin omassa kodissa piilevästä homevauriosta herättää pelonsekaisia tunteita. Eikä ihme, tarinat homeen vuoksi kotinsa ja terveytensä menettäneistä ihmisistä ovat monille tuttuja.  Home on terveydelle vaarallista, se altistaa allergioille ja voi pahimmillaan sairastuttaa työkyvyttömäksi.

Entistä parempi -korjausrakentamisillassa kuultiin aiheesta hieman positiivisempaakin tietoa. Nimittäin kaikki home ei tarkoita sitä, että olisi nostettava kädet pystyyn ja pötkittävä mahdollisimman kauas pakoon.

Ympäristöinsinööri Riitta Järvisen mielestä homeongelmat voidaan korjata lähes aina. Hänen uransa aikana vain yksi talo on osoittautunut niin vaurioituneeksi, että omistaja ei lähtenyt sitä  korjaamaan.

"Harvemmin talon voi tuomita kokonaan hometaloksi, sillä yleensä hometta löytyy rajatulta alueelta ja vauriot pystytään korjaamaan", sanoo Järvinen.

Samaa mieltä on ympäristöministeriön Kosteus- ja hometalkoiden suunnittelija Karoliina Viitamäki. Tosin hän muistuttaa, että kosteusongelmien aihettamien vaurioiden korjaukset voivat tulla kalliiksi, mikäli kyseessä on isompi vaurio. Suomessa on vireillä jatkuvasti asuntokauppoihin liittyviä riitoja, sillä korjaustarvetta vaativia kosteusongelmia löytyy noin joka neljännestä pientalosta ja yleensä ongelmat tulevat esiin vasta silloin, kun asunto vaihtaa omistajaa.

Ympäristöministeriön viisivuotisen Kosteus- ja hometalkoot toimintaohjelman tarkoitus on saattaa alkuun suomalaisen rakennuskannan tervehdyttäminen kosteus- ja homevaurioista. Ministeriön Kosteus- ja hometalkoiden tuottama Hometalkoot.fi -sivusto tarjoaa tietoa talojen huoltamisesta ja riskirakenteista sekä home- ja kosteusvaurioiden ennaltaehkäisystä. Tavoitteena on tukea etenkin  omakotitalojen  omistajia talojensa kunnossapidossa ja siten ennalta ehkäistä kosteusvaurioiden syntyä. Sivusto palevelee myös talokauppaan ryhtyviä.

Koira mukana hometalkoissa

Karoliina Viitamäen mielestä koiran käyttö  homemittauksissa on nopea ja kustannustehokas tapa verrattuna muihin sisäilman tutkimuksiin. Yleensä vakavaa terveyshaittaa aiheuttavat kosteusvauriot ovat rakenteissa olevia piileviä vaurioita. Koiran hyvän hajuaistin avulla homeen haju voidaan paikallistaa ilman, että joudutaan repimään rakenteita auki. Koiran tekemien merkkausten jälkeen kuntotukimuksiin erikoistunut asiantuntija voi selvittää tarkemmin, mistä haju on peräisin.

Koiria on alettu käyttää homeen etsimisessä jo 1990-luvulta lähtien. Mallia otettiin Ruotsista, missä homekoiria on käytetty yleisemmin 90-luvulla sekä 2000-luvun alussa. Viime vuosina homekoirayrittäjien määrä on Suomessa kasvanut, mutta koirille ei ole olemassa virallista tasontarkastusmenetelmää tai sertifiointia.

Tähän Viitamäki toivoisi muutosta, että Suomeen saataisiin jokin tasontarkastusjärjestelmä niin koirille kuin ohjaajillekin.

Kosteus- ja hometalkoissa on laadittu yhtenäiset ohjeet homekoiratoimintaa varten.  
Ohjeissa kerrotaan, mitä asiakkaan tulee huomioida kun tilaa homekoiran paikalle.  Homekoiraohjaajan ohje puolestaan kertoo, miten ohjaajan on hyvä toimia tarkastutilanteessa.
 
Ohjeet homekoiraohjaajalle ja työn tilaajalle löytyvät osoitteesta:
http://uutiset.hometalkoot.fi/talkootiedot/talkoissa-nikkaroitua.html

Oleellista on tietää, että koira käy vain merkkaamassa paikat, missä se tunnistaa sille opetetun homeen hajun, mutta se ei kerro vaurioiden laajuudesta ja siitä, mitä seuraavaksi tehdään. Jatkotukimuksen tekee aina kosteus- ja homevaurioihin erikoistunut kuntotukija. Sama pätee kaikkien muidenkin mittausmenetelmien kanssa.

Koira on lahjomaton homeen etsijä

Homekoiraohjaaja Jenna Knuutinen ja hänen työparinsa, 7-vuotias rottweiler Heri, ovat opiskelleet Keski-Pohjanmaan maaseutuopistossa Kannuksen yksikössä homekoiraohjaaja linjalla. Koulutuksen aloitti kaikkiaan 18 koiraa, joista 14 kävi koulutuksen loppuun ja läpäisi koulutuksen jälkeen tehdyn tasotestin. Heri oli yksi testin läpäisseistä koirista.

Kaikista koirista ei tule homekoiraa. Koiralla on oltava hyvä etsintämotivaatio, sen on oltava rohkea, leikkistä ja sen on haluttava miellyttää ihmistä, kertoo Knuutinen. Kyse ei ole rodusta, vaan yksilöstä, eikä syy koiran osaamattomuuteen ole aina koirassa, vaan se voi olla myös kouluttajassa.

Homekoirat koulutetaan samalla tavalla kuin poliisikoirat. Ensin koirille rakennetaan hyvä etsintämotivaatio makupalojen tai muun palkkion avulla. Koirat ilmaisevat löydöt eri tavoin, toiset raapimalla, toiset haukkumalla tai jollain muulla koiralle ominaisella tavalla.

Yleisöä kiinnosti, voiko koiraa huijata? "Ei voi, eikä myöskään lahjoa", vakuutti Knuutinen. Koirat joutuvat koulutuksessa haistelemaan myös häiriöhajuja, joten esimerkiksi muut  houkuttelevat tuoksut eivät häiritse koiran työtä. Taitojen ylläpitoharjoituksilla varmistetaan, että koiran osaamisen taso säilyy hyvänä.

Jenna Knuutisella ja Herillä on takanaan noin 300 harjoitustuntia, minkä jälkeen koira tunnistaa noin 20 eri homelajia. Homeen vaurioittamista rakennuksista löytyy yleensä useita eri homemikrobeja ja koira tunnistaa aina jonkun niistä. Työssään koira oppii koko ajan tunnistamaan lisää homelajeja.

Yleisin syys tilata homekoira paikalle on se, että asukkaat alkavat oireilla ja epäilevät talossaan hometta. Entä koira ja ohjaaja, voivatko he altistua homeelle työssään?

Koirille tehdään allergiatestit ennen koulutuksen alkua. Toki Knuutista hieman huolestuttaa oma ja koirien terveys, mutta heidän altistumisensa on huomattavasti vähäisempää kuin talossa pitkään asuneiden tai tarkempien rakennetukimusten tekijöiden.

Esityksensä lopuksi Knuutinen näytti videopätkän, jossa Heri merkkaa homeen ja löydös saa sen innostumaan valtavasti. Koiraihmiset voivat siis huokaista helpotuksesta: selvästikään koira ei kärsi, vaan nauttii työstään.

Viranomaistehtävissä ei voi käyttää homekoiraa

Terveydensuojelain mukaan kunnan tehtävä on taata asukkailleen terveellinen ympäristö. Sisäilman tulee olla sellaista, ettei siitä aiheudu tilassa oleskeleville terveyshaittaa. Kunnan terveystarkastajat ja ympäristöinsinöörit ovat sisäilman terveellisyyttä valvovia viranomaisia. Työ painottuu neuvontaan, mutta asuntojen tarkastuksiakin tehdään.

Tarkastuksia tehdään etupäässä niissä tapauksissa, kun asunnossa ei havaita mitään näkyvää vauriota ja asukkaat sairastelevat asunnossa, oireet tuntuvat liittyvän asuntoon ja helpottavat muualla. Terveystarkastaja arvioi kussakin tapauksessa, minkä tyyppiset mittaukset ja tutkimukset ovat tarpeen.

Viranomaistehtävissä Järvinen ei voi käyttää homekoiraa, koska niiden toiminta ei ole viranomaisten hyväksymää. Terveystarkastajat eivät yleensä avaa rakenteita tai poraa reikiä kosteusmittausta varten. Käytössä on ns. pintakosteusmittari, jolla pyritään etsimään kastuneita rakenteita, joissa mikrobikasvu on mahdollista. Jos epäillään kosteusvauriota, voidaan kiinteistön omistajalle antaa kehotus suorittaa lisätutkimuksia. tarvittaessa voidaan antaa myös korjauskehotus.

Yleensä kiinteistön omistaja on mukana tarkastuskäynnillä ja hän tekee korjaukset vapaaehtoisesti. Mutta jos korjauksia ei tehdä useista kehotuksista huolimatta ja asunnossa on vakavia vaurioita, voi lautakunta määrätä asunnon asumiskieltoon.

Homekoirien tekemissä tarkastuksissa on Järvisen mielestä seuraavanlaisia sudenkuoppia: Koira ei kerro, miten paljon hometta on, miksi sitä on tai minkälaisia vaurioita home aiheuttaa. Koira ei aina pysty välttämättä osoittamaan hajun lähteen tarkkaa kohtaa, sillä haju voi tulla koiran nenään ilmavirtojen ja ilmavuotojen mukana kauempaakin tai vaikka ulkoa.

Järvisen mielestä homekoiraa voitaisiin käyttää apuna tapauksissa, joissa ei tarvitse antaa viranomaismääräyksiä tai jos asunnon omistaja itse haluaa tutkituttaa, löytyykö talosta  homeita.

Jenna Knuutinen kertoo, että joskus koiran merkkaamasta talosta ei ole löytynytkään homevaurioita. Silloin kysymys on ollut maaperästä tulevasta homeenhajusta. Noin 80-90 prosenttisesti koiran merkkaus kertoo kuitenkin rakenteissa esiintyvästä homevauriosta.

Kaikkien kolmen illan puhujan mielestä on tärkeätä tutkituttaa koiran merkkausten jälkeen talo  erityisesti kosteusvaurioihin perehtyneellä asiantuntijalla.

Rakenna ja asu terveesti -oppaasta löytyy tietoa sisäilman terveydestä ja kosteus- sekä homevaurioista:
http://www.tampere.fi/asuminenjarakentaminen/laitjaohjeet/asumisopas.html#Asiantuntija-apua

Teksti: Anne Tanskanen