Uittoyhdistyksen talon korjaaminen -projekti

Elokuussa 2012 käynnistyi Uittoyhdistyksen talon korjaaminen -projekti, jonka tavoitteena oli kunnostaa Uittoyhdistyksen talon kantavat rakenteet ja ulkovaippa sekä muotoilla pihamaata niin, että vesi ei kulkeudu talon rakenteisiin. Projekti päättyi vuoden 2014 helmikuun lopussa.

Projektin aikana korjattiin talon vuotava katto, kunnostettiin rakenteita tarvittavilta osilta, korjattiin ja maalattiin ulkolaudoitus sekä ikkunat. Nyt jälkeen päin voidaan sanoa, että projektin avulla pelastettiin talo varmalta tuholta, sillä katto osoittautui erittäin huonokuntoiseksi. Syksyllä 2013 muotoiltiin pihan maanpintaa, jotta sadevesi ei kulkeudu taloa kohti.

Talon kunnostustöitä dokumentoitiin sekä valokuvien että videoiden muodossa. Yhdistyksen osoitteessa www.piiru.fi oleville nettisivuille luotiin videoarkisto, johon koottiin hankkeen videoita mm. seuraavien teemojen alle: Skrapausta ja huopakaton tekoa, Uittoyhdistyksen talon maalaaminen ja Ikkunoiden kunnostus. Videoarkistosta löytyy videoita myös Uittoyhdistyksen talolla järjestetyistä tapahtumista sekä rinnakkaisen verkostoprojektin järjestämistä koulutustilaisuuksista. Videoarkistoon lisätään videoita talon kunnostustöistä myös tämän projektin päätyttyä Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry:n toimesta.

Tuloksena saatiin korjattua entisen Uittoyhdistyksen talon ulkopuoliset osat. Talosta on tulossa Rakennuskulttuurikeskus Piiru, joka ympäristöineen on pysyvä korjausrakentamisen oppimisympäristö. Taloa kunnostetaan myös jatkossa säilyttävän korjausrakentamisen keinoin.

Projektin päärahoittajat olivat Euroopan aluekehitysrahasto ja Pirkanmaan ELY-keskus, Tampereen kaupunki vastasi kuntarahoitusosuudesta. Projektista vastasi Tampereen kiinteistötoimi ja käytännön toteutuksesta Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys ry.

Projekti mediassa:
Pispalalainen 1/2012, Projektikuulumisia (projektin taustaa), Rantonen: pispalalainen1-2012.pdf
Pispalalainen 2/2012, Uittoyhdistyksen talo herää eloon, Rantonen: pispalalainen2-2012.pdf
ECO2-lehti nro 2, 2012, Entistä parempi - vaalitaan vanhaa, Rantonen: eco2-nro2.pdf
Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projektin projektipäällikkö Irma Rantonen Perttu Pesän haastattelussa ECO2-seminaarissa "Vuonna 2020" Monitoimitalo 13:ssa Tampereella 29.11.2012.: https://www.youtube.com/watch?v=TvzPTTdkgc0
Pispalalainen 2/2013, Mitä kuuluu Uittoyhdistyksen talolle? Tanskanen: pispalalainen2-2013.pdf
Terve talo -lehti 2013, Rakennuskulttuurikeskus opastaa korjaajia jo rakennusvaiheessa, Metsälä: terve_talo2013.pdf
Aamulehti 13.6.2013, Talkooilmoitus: AL13-6-2013.pdf
Ensimmäiset 3 vuotta. Pirkanmaan Rakennuskulttuurikeskus neuvoo vanhan talon korjaajia, valokuvia ECO2-hankkeesta kertova kirja. 2013: Ensimmäiset_3_vuotta-kirja.pdf
Moro 9.1.2014, Uittoyhdistyksen talolla oli harjakaiset, Laiho: moro9-1-2014.pdf
Museokello 2014, Uittoyhdistyksen talo muuntuu rakennuskulttuurikeskukseksi, Metsälä: Museokello-2014.pdf
Rakennusperinto.fi-sivustolla julkaistu Minna-Riikka Tuohiniityn artikkeli: Rakennuskulttuurin keskus Tampereelle