Ympäristöministeriön asetus

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä annettiin 27. helmikuuta. Asetus viimeistelee niin kutsuttuja korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräyksiä koskevan uudistuksen.

Viranomaisten käytössä olevien rakennusten osalta asetus tuli voimaan 1.6.2013 ja muiden rakennusten osalta 1.9.2013. Ympäristöministeriö valmistelee opasmateriaalia muun muassa kuntien rakennusvalvonnoille ja suunnittelijoille määräysten soveltamisen tueksi.

Lisätietoja ympäristöministeriön sivuilla:
http://www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakennuksen_energiatehokkuutta_koskeva_lainsaadanto

Tampereen kaupungin rakennusvalvonnan kokouksessa 26.8. on käyty korjausrakentamisen energiatehokkuus asetuksen tulkintaa. Alla olevan linkin takaa löytyy LVI-lupatarkastaja Juha Brunnilan esitykset.
http://neuvoo.fi/tabid/3542/Article/65728/Default.aspx?k=Ammattilainen

Opas energiamääräysten soveltamiseen taloyhtiön korjausrakentamisessa
Oppaan avulla pyritään helpottamaan syyskuussa 2013 voimaan tulleiden korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräysten soveltamista. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat taloyhtiöt ja isännöitsijät, mutta myös Turun alueen viranomaiset sekä alalla toimivat suunnittelijat. Opas on toteutettu yhteistyössä Valonian, Varsinais-Suomen kiinteistöyhdistyksen, Kiinteistösäätiön ja Turun kaupungin kanssa.
http://www.valonia.fi/fi/energia/materiaalit

Rakennusperintökohteiden energiatehokkuus Itämeren alueen maissa - Co2olBricks hankkeen Suomen taustaryhmän loppuraportti
Julkaisuun on koottu hankkeen keskeiset tulokset, yhteenveto Suomen taustaryhmän toiminnasta sekä taustaryhmän laatima ehdotus toimintamalliksi Suomessa.
http://www.kiinko.fi/tutkimus-ja-kehitys/kansainvaliset-kehityshankkeet/co2olbricks-loppuraportti